FAIR - wyzwania i szanse dla polskiej fizyki

Europe/Warsaw
Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Fizyki UJ ul. Łojasiewicza 11 30-048 Kraków
Staszel Paweł (Instytut Fizyki UJ)
Description

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniach 18-19 września 2018 roku, zorganizowano konferencję naukową FAIR - wyzwania i szanse dla polskiej fizyki. Jej celem była prezentacja możliwości prowadzenia badań naukowych w powstającym Międzynarodowym Ośrodku FAIR (Facility for Anti Proton and Ion Research) w Darmstadt. Konferencja adresowana była do studentów i naukowców, którzy są na etapie wyboru drogi naukowo-badawczej.

Udział w konferencji był nieodpłatny, po zarejestrowaniu się w systemie Indico. Dla studentów, magistrantów, doktorantów i młodych naukowców organizatorzy zapewnili pokrycie kosztów podróży krajowych, wyżywienia oraz zakwaterowania w Krakowie. W drugim dniu konferencji miała miejsce sesja plakatowa, na której eksponowano 5 plakatów. Na koniec dwie prelekcje wygłoszone zostały przez doktorantki prowadzące badania w projektach związanych z FAIR. Młodzi naukowcy (autorzy plakatów oraz prelegentki) uhonorowani zostali dyplomem oraz nagrodą rzeczową. 

Poster
Participants
 • Adam Maj
 • Aleksandra Chromiec
 • Aleksandra Hernik
 • Andrzej Wieloch
 • Aneta Hanejko
 • Aneta Stabryła
 • Angelika Głuszek
 • Anjali Aggarwal
 • Beata Kucharuk
 • Boguslaw Wloch
 • Dag Larsen
 • Filip Lisowski
 • Grzegorz Filo
 • Izabela Ciepal
 • Janusz Brzychczyk
 • Joanna Kuboś
 • Joanna Sawicka
 • Kamila Zelga
 • Karol Farbaniec
 • Klaudia Suszczewicz
 • Konrad Sumara
 • Krzysztof Piasecki
 • Magdalena Syposz
 • Marcin Kajetanowicz
 • Marek Pajek
 • Mateusz Adamczyk
 • Monika Dabrowska
 • Monika Pawlik-Niedźwiecka
 • Narendra Rathod
 • Natalia Jaroś
 • Patryk Jaroś
 • Pawel Kulessa
 • Piotr Bednarczyk
 • Piotr Krzemiński
 • Piotr Salabura
 • Rafal Lalik
 • Roman Planeta
 • Sebastian Bysiak
 • Seweryn Kowalski
 • Tomasz Matulewicz
 • udai singh
 • Weronika Biela
 • Weronika Zubrzycka
 • Witold Gawłowski
 • Witold Przygoda
 • Wojciech Florkowski
 • Zuzanna Orzechowska
  • 17:00 18:00
   Rejestracja i poczęstunek powitalny 1h Lokalizacja: parter, sala G.0-19, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: parter, sala G.0-19, Instytut Fizyki UJ

  • 08:30 09:00
   Rejestracja 30m Lokalizacja: korytarz koło sali A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: korytarz koło sali A.1-13, Instytut Fizyki UJ

  • 09:00 09:15
   Otwarcie 15m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Stanislaw Kistryn (Jagiellonian University in Krakow)
  • 09:15 09:50
   Projekt FAIR 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Zbigniew Majka (Jagellonian University Krakow (JUK))
  • 09:50 10:25
   SPARC- fizyka atomowa w projekcie FAIR 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Marek Pajek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
  • 10:25 11:00
   Termodynamiczny i hydrodynamiczny opis relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Wojciech Florkowski (IFJ Krakow / UJK Kielce)
   Slides
  • 11:00 11:30
   Przerwa kawowa 30m Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ

  • 11:30 12:05
   Projekt CBM 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Dr Pawel Staszel (Jagellonian University Krakow (JUK))
  • 12:05 12:40
   Projekt HADES 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Piotr Salabura (Jagiellonian University)
  • 12:40 14:00
   Lunch 1h 20m Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ

  • 14:00 14:35
   Wybrane aspekty fizyki na FAIR 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Antoni Szczurek
  • 14:35 15:00
   Projekt NuSTAR - wprowadzenie 25m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Adam Maj (IFJ PAN)
  • 15:00 15:20
   Projekt NuSTAR 20m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Dr Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  • 15:20 15:55
   Odkrywając struktury krytyczne - od NA61 / SHINE (CERN ) do CBM (FAIR) 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Marek Gazdzicki (IKF University Frankfurt / UJK Kielce)
  • 15:55 16:25
   Przerwa kawowa 30m Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ

  • 16:25 17:00
   Struktura hadronów w QCD 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Dr Piotr Korcyl (Instytut Fizyki UJ)
  • 17:00 17:35
   Projekt PANDA 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Jerzy Smyrski (Jagellonian University Krakow (JUK))
  • 17:35 18:30
   Poczęstunek "cheese & wine" 55m Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ

  • 09:00 09:35
   Wyzwania dla technologii odczytu 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Weronika Zubrzycka (AGH)
  • 09:35 10:10
   CBM – detektory krzemowe 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Prof. Wojciech Kucewicz (AGH)
  • 10:10 10:35
   Detektor Forward - nowe możliwości pomiarowe 25m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Dr Rafal Lalik (Uniwersytet Jagielloński)
  • 10:35 11:15
   Przerwa kawowa z prezentacją plakatów 40m Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, plakaty - korytarz naprzeciwko A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, plakaty - korytarz naprzeciwko A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Podczas przerwy autorzy plakatów będą mieli możliwość zaprezentowania swoich wyników/badań.

  • 11:15 11:50
   Systemy akwizycji danych i przetwarzania danych 35m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speaker: Dr Grzegorz Korcyl (Jagiellonian University)
  • 11:50 12:20
   Wyzwania konstrukcyjne dla detektorów na FAIR 30m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

   Speakers: Dr Filip Lisowski (Politechnika Krakowska), Dr Grzegorz Filo (Politechnika Krakowska)
  • 12:20 12:40
   Efekty atomowe w fizyce ciężkich jonów badane przy pomocy EBIT 20m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ - prezentacje studentów ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ - prezentacje studentów

   Speaker: Ms Weronika Biela (Jagiellonian University)
  • 12:40 13:00
   Pomiary rozpadów hiperonów za pomocą spektrometru HADES 20m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ - prezentacje studentów ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ - prezentacje studentów

   Speaker: Ms Joanna Kubos (INP Cracow)
  • 13:00 13:30
   Dyskusja podsumowująca z uczestnikami 30m Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ

  • 13:30 14:30
   Lunch 1h Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ ()

   Lokalizacja: parter, sala A.0-13 i A.0-15 oraz korytarz, Instytut Fizyki UJ