17-19 September 2018
Uniwersytet Jagielloński
Europe/Warsaw timezone

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniach 18-19 września 2018 roku, zorganizowano konferencję naukową FAIR - wyzwania i szanse dla polskiej fizyki. Jej celem była prezentacja możliwości prowadzenia badań naukowych w powstającym Międzynarodowym Ośrodku FAIR (Facility for Anti Proton and Ion Research) w Darmstadt. Konferencja adresowana była do studentów i naukowców, którzy są na etapie wyboru drogi naukowo-badawczej.

Udział w konferencji był nieodpłatny, po zarejestrowaniu się w systemie Indico. Dla studentów, magistrantów, doktorantów i młodych naukowców organizatorzy zapewnili pokrycie kosztów podróży krajowych, wyżywienia oraz zakwaterowania w Krakowie. W drugim dniu konferencji miała miejsce sesja plakatowa, na której eksponowano 5 plakatów. Na koniec dwie prelekcje wygłoszone zostały przez doktorantki prowadzące badania w projektach związanych z FAIR. Młodzi naukowcy (autorzy plakatów oraz prelegentki) uhonorowani zostali dyplomem oraz nagrodą rzeczową. 

Starts
Ends
Europe/Warsaw
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Fizyki UJ ul. Łojasiewicza 11 30-048 Kraków