FAIR - wyzwania i szanse dla polskiej fizyki

from Monday, 17 September 2018 (17:00) to Wednesday, 19 September 2018 (15:00)
Uniwersytet Jagielloński

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
17 Sep 2018
18 Sep 2018
19 Sep 2018
AM
08:30 --- Rejestracja ---
09:00 Otwarcie - Prof. Stanislaw Kistryn (Jagiellonian University in Krakow)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
09:15 Projekt FAIR - Prof. Zbigniew Majka (Jagellonian University Krakow (JUK))   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
09:50 SPARC- fizyka atomowa w projekcie FAIR - Prof. Marek Pajek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
10:25 Termodynamiczny i hydrodynamiczny opis relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów - Prof. Wojciech Florkowski (IFJ Krakow / UJK Kielce)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
Slides
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30 Projekt CBM - Dr Pawel Staszel (Jagellonian University Krakow (JUK))   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
09:00 Wyzwania dla technologii odczytu - Weronika Zubrzycka (AGH)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
09:35 CBM – detektory krzemowe - Prof. Wojciech Kucewicz (AGH)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
10:10 Detektor Forward - nowe możliwości pomiarowe - Dr Rafal Lalik (Uniwersytet Jagielloński)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
10:35 --- Przerwa kawowa z prezentacją plakatów ---
11:15 Systemy akwizycji danych i przetwarzania danych - Dr Grzegorz Korcyl (Jagiellonian University)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
11:50 Wyzwania konstrukcyjne dla detektorów na FAIR - Dr Filip Lisowski (Politechnika Krakowska) Dr Grzegorz Filo (Politechnika Krakowska)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
PM
17:00 --- Rejestracja i poczęstunek powitalny ---
12:05 Projekt HADES - Prof. Piotr Salabura (Jagiellonian University)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
12:40 --- Lunch ---
14:00 Wybrane aspekty fizyki na FAIR - Prof. Antoni Szczurek   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
14:35 Projekt NuSTAR - wprowadzenie - Prof. Adam Maj (IFJ PAN)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
15:00 Projekt NuSTAR - Dr Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
15:20 Odkrywając struktury krytyczne - od NA61 / SHINE (CERN ) do CBM (FAIR) - Prof. Marek Gazdzicki (IKF University Frankfurt / UJK Kielce)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
15:55 --- Przerwa kawowa ---
16:25 Struktura hadronów w QCD - Dr Piotr Korcyl (Instytut Fizyki UJ)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
17:00 Projekt PANDA - Prof. Jerzy Smyrski (Jagellonian University Krakow (JUK))   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
17:35 --- Poczęstunek "cheese & wine" ---
12:20 Efekty atomowe w fizyce ciężkich jonów badane przy pomocy EBIT - Ms Weronika Biela (Jagiellonian University)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ - prezentacje studentów)
12:40 Pomiary rozpadów hiperonów za pomocą spektrometru HADES - Ms Joanna Kubos (INP Cracow)   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ - prezentacje studentów)
13:00 Dyskusja podsumowująca z uczestnikami   (Lokalizacja: sala A.1-13, Instytut Fizyki UJ)
13:30 --- Lunch ---