23-27 May 2022
Hotel & Spa Mediterranean Village, Paralia (Pieria, Greece)
Europe/Athens timezone